Creation: Free Design

Het Platform Geothermie wordt geleid door vijf bestuursleden, afkomstig uit de verschillende geledingen van het Platform.

Samenstelling: (updated augustus 2018)
Frank Schoof, voorzitter
Hans Veldkamp, penningmeester (TNO)
Marco van Soerland, secretaris (HVC)
Wart van Zonneveld (Floricultura)
Aad Castricum (BHGE)