Creation: Free Design

De Raad van Toezicht en Advies benoemt de bestuursleden, keurt de jaarrekening en begroting en adviseert het bestuur, met name over beleidsmatige aspecten.
Samenstelling: (updated april 2020)
Koen Broess (DNV GL)
Lodewijk Burghout (Burghout projectmanagement)
Robert te Gussinklo Ohmann (Spidron) 
Edwin van Vliet (NetVerder) 
Arnout Potze (Voorzitter, Provincie Overijssel)
Berend Scheffers (EBN)
Sjaak van der Tak (Glaskracht Nederland)