Creation: Free Design

Vergunningen en regelgeving

De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken (EZ), is de leidende wetgeving voor diepe geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.De Mijnbouwwet geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is vóór het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn is na de tweede boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een winningsvergunning.

Daarnaast  zijn meer lokale vergunningen benodigd die voortkomen uit de WABO. Het loket is afhankelijk van de hoofdactiviteit op de boorlocatie. Lees meer..

Een indicatief schema (november 2016) opgesteld door SodM en DAGO betreffende de vergunningen en tijdstip van indiening van documenten vindt u hier. Neemt u contact op voor meer en recentere informatie.   

De vergunningsvoorwaarden voor boren en het beheer van bronnen zijn verscherpt als gevolg van het aantreffen van kleine hoeveelheden koolwaterstoffen in het water, de zogenaamde 'bijvangst'. Lees meer over deze ontwikkelingen en de technische voorwaarden op de pagina 'bijvangst'.

Informatie over reeds aangevraagde en vergunde licenties en de procedures is te vinden op het Nederlands Olie- en Gasportaal, nlog.nl.