Creation: Free Design

Vergunningen en regelgeving

De Mijnbouwwet, met als bevoegd gezag het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, is de leidende wetgeving voor geothermie. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.De Mijnbouwwet geeft aan dat een opsporingsvergunning nodig is vóór het doen van de eerste boring. Als deze voldoende productief blijkt te zijn is na de tweede boring en de testfase de opsporingsvergunning om te zetten in een winningsvergunning. Een uitgebreide en actuele uitleg vindt u op allesoveraardwarmte.nl/wetgeving

Lees meer...

Financiën

In vergelijking tot de meeste andere duurzame energie-opties zijn de meerkosten van geothermie gematigd.

De economie van een geothermische bron is vooral bepaald door de warmtevraag:
- de omvang hiervan
- de gevraagde (boven)temperatuur
- de mate van uitkoeling (retourtemperatuur)
- het aantal uur per jaar dat de warmtevraag optreedt.

De tweede factor is de (toekomstige) gasprijs: de installatie wordt terugverdiend door de vermeden kosten van gasinkoop.

Lees meer...

SDE++

Stimulering van Duurzame Energie (SDE++)
Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE++. Tot het voorjaar 2020 gold de oude SDE+ regeling (2013 – voorjaar 2020). De oude SDE+ regeling was bedoeld om bedrijven te stimuleren hun eigen duurzame energie op te gaan wekken.
Het belangrijkste verschil tussen de SDE+ en de SDE++ regeling, is de verbreding van de subsidie. De focus van de SDE+ regeling lag op het opwekken van duurzame energie. In de SDE++ is de focus verlegd naar het besparen van CO2.

SDE++ voor 2022 en 2023
De minister heeft in de Kamerbrief van november 2021 toegezegd dat er vanaf 2023 er hekjes (voorheen ‘schotten’ genoemd) in de regeling komen waardoor geothermieprojecten beter in aanmerking komen voor de subsidie. Deze stimulering moet wat Geothermie Nederland eerder op gang komen.

Als sector werken we met onze leden in een werkgroep SDE aan de consultatiereactie op de SDE++ voor 2022 en 2023. Onze consultatiereactie is 14 april 2022 ingestuurd naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Rond eind mei vindt er nog een consultatiegesprek plaats over onze reactie met PBL.

Positieve ontwikkelingen voor geothermieprojecten in de SDE++
Dinsdag 12 april 2022 zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++ regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor projecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Lees verder

Lees meer...

Garantieregeling RNES Aardwarmte (open tot 15 september 2021)

Bij een aardwarmteproject is er een kleine kans op misboring. Maar aangezien een boring zeer kostbaar is, kan een misboring grote financiële gevolgen hebben. Door gebruik te maken van de Regeling nationale EZ subsidies – risico’s dekken voor aardwarmte, kortweg RNES Aardwarmte, is dit risico voor een groot deel af te dekken. De RNES regeling gaat in 2021 voor de 9e keer open. Investeerders in een aardwarmteproject kunnen een aanvraag indienen van 1 april 2021 tot en met 15 september 2021. Belangstellenden dienen tijdig een aanvraag voor te bereiden en contact op te nemen met RVO.

Lees meer...

Nederlandse innovatieregelingen vanuit RVO

Voor Geothermie zijn de belangrijkste innovatieregelingen vanuit RVO de HER+, de DEI+ en de MOOI (MOOI Gebouwde Omgeving of eventueel MOOI Industrie).

Alle info over de Topsector Energie Innovatieregelingen van RVO staat op de website van RVO.

Van hieruit kun je ook doorklikken naar de HER+ (nu open) de DEI+ (nu open) en de MOOI (de brede openstelling voor de MOOI GO en I wordt pas weer in 2022 verwacht).