Creation: Free Design

Koekoekspolder

Warmtenet bij Voorhof

boorlocatie aanleg Koekoekspolder Projectnaam: Koekoekspolder

Locatie: Koekoekspolder (Tuinbouwgebied bij Kampen)

Vermogen: circa 7,4 MW

Temperatuur: circa 73 graden

Bijzonderheden: Het project is een initiatief van enige samenwerkende glastuinders, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.  In augustus 2010 is de starthandeling verricht door de minister van Economische Zaken (Mw. Van der Hoeven). 

De opdracht voor de boring van het doublet is in februari 2011 verleend aan Daldrup AG. Het boormanagement is gevoerd door Well Engineering Partners met geologische ondersteuning van IF Technology. In juli is de einddiepte bereikt van de eerste boring (1950 meter). Eind augustus was de 2e put gereed. Bij een einddiepte van 1924 meter bleek de temperatuur iets hoger dan verwacht. 

De productiecapaciteit viel lager uit, dan de testresultaten. Bij onderzoek bleek, dat met het water ook loodverbindingen werden meegevoerd, die deels weer neersloegen in de injector en/of het reservoir. Deze scaling en neerslag heeft geleid tot een verslechtering van de doorstroming in de injectieput. Complicatie was, dat er sprake was van lichte, natuurlijke radioactiviteit, die bij onderhoud aan de putten voorzorgsmaatregelen vergt conform de werkvoorschriften voor NORM / LSA (Naturally Occurring Radioactive Materials / Low Specific Activity). Bij deze voorzorgs-maatregelen kunnen (onderhouds)medewerkers veilig hun werk doen en is er geen stralingsgevaar buiten de installatie.

De installatie is gedurende enige tijd uit bedrijf genomen om de problemen op te lossen. Gekozen is voor het toevoegen van een inhibitor ter preventie van de neerslag in de injector en het reservoir rond het injectiepunt.

In 2015 zijn twee nieuwe tuinbouwbedrijven aangesloten op het warmtenet.

 Lees meer in: