Creation: Free Design

Expertmeeting voortgang Masterplan 29 januari 2020

Woensdag 29 januari 2020 bezochten ruim 100 warmteprofessionals de expertmeeting over de voortgang van het Masterplan Aardwarmte dat in 2018 is opgesteld door DAGO, EBN, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerken en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de expertmeeting werd teruggeblikt op- en vooruit gekeken naar de ambities uit het masterplan. In 6 verschillende werksessies werden de deelnemers bijgepraat over de stand van zaken van uiteenlopende thema’s die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. En is inbreng verzameld voor de masterplanactiviteiten en focus aangebracht voor 2020/2021.

Alle Masterplan partners verwerken de inbreng in de uitvoering van activiteiten het komende jaar en benadrukten bij de afsluiting dat samenwerking en interactie met de sector essentieel is voor het slagen van de warmtetransitie en voor de verdere groei van aardwarmte in Nederland. In 2020 wordt een volgende expertmeeting voortgang masterplan Aardwarmte georganiseerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de sessies met downloads.

IMG 7380 2 Foyer 3
Bekijk het fotoverslag

Werksessie A: Rendabele projecten

Door: Nora Heijnen, EBN

In deze werksessie is een toelichting gegeven op het Integraal Kostenreductie Programma Aardwarmte (IKPA). Het proces en de inhoud zijn besproken. Ook is input van deelnemers gevraagd voor aanscherping van het proces. Van de andere acties die binnen het thema rendabele projecten zijn gedefinieerd is op hoofdlijnen een laatste update gegeven.
Bekijk het verslag
Download de presentatie


Werksessie B: Landelijke wet- en regelgeving

Door: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De herziening van de Mijnbouwwet en de Warmtewet komen in 2020 ter besluitvorming in de Tweede Kamer. Onder meer de geothermiesector heeft haar zienswijze op de gewenste wijzigingen gegeven in de consultatieronde. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nam ons mee in de stand van zaken van deze wetten en het landelijk beleid voor geothermie.
Bekijk het (poster)verslag
Download de presentatie

Werksessie C: Veilige en effectieve geothermieprojecten

Door: Danny van den Berg, DAGO

De geothermiesector werkt aan veiligere en tegelijkertijd effectievere operationele activiteiten. Hiervoor worden onder meer allerlei standaarden ontwikkeld. Danny van den Berg presenteerde de activiteiten die DAGO onderneemt ten behoeve van veilig, verantwoord en doelmatig gebruik van aardwarmte en een verdere professionalisering van de sector.
Bekijk het verslag
Download de presentatie

Werksessie D: Maatschappelijk draagvlak

Door: Marit Zwaan, Platform Geothermie

Aardwarmte wordt bekender in Nederland. Er zijn ongelofelijk veel activiteiten in het (geothermie) land. Maar bereiken we de juiste doelgroepen, sluiten we voldoende aan bij landelijke initiatieven zoals de Regionale Energie Strategie? Aan de hand van echte casuïstiek (landelijke website over geothermie die in ontwikkeling is bijvoorbeeld) is in deze sessie gewerkt aan het beter benutten van potentiele activiteiten en meer strategie. Heel specifiek is aan aan het werk gegaan met doelgroepsegmentatie, verkenning participatiemodellen en welke vragen centraal moeten staan bij een draagvlakmeting aardwarmte.
Bekijk het verslag

Werksessie E: Innovatie

Door: Jorien Schaaf, EBN

Er is veel innovatie in uiteenlopende gebieden om de warmteketen te optimaliseren. In deze werksessie is inzicht gegeven op lopende innovatieprojecten met betrekking tot geothermie en beschikbare innovatiebudgetten. Wat kunnen lopende innovatieprojecten bieden en hoe stimuleren we gerichte innovatie?
Bekijk het verslag
Download de presentatie

Werksessie F: Aansluiting op warmtenetten

Door: Jannis van Zanten, Stichting Warmtenetwerk

Warmtenetten zijn van belang bij de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Deze(collectieve) warmtenetten moeten worden aangesloten op een duurzame bron. Aardwarmte is één van de mogelijke toepassingen. Er is een brochure gemaakt over aardwarmte in warmtenetten die op deze dag is gepresenteerd. In de werksessie is feedback gevraagd aan de hand van een gesprek over thema’s die spelen bij de ontwikkeling van warmtenetten (en aardwarmte). Hoe de samenwerking tussen deze sectoren, aangevuld met netbeheerders, kan worden versterkt stond in deze sessie centraal.
Bekijk het verslag
Download de presentatie

 

PROGRAMMA


Expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte
Woensdag 29 januari
13.00 tot 17.00 uur
BOVAGhuis in Bunnik

Plenaire inleiding: update Masterplan Aardwarmte

Werksessie A: Rendabele projecten (door EBN)
Bekijk het verslag
Download de presentatie

Werksessie B: landelijk beleid en wet- en regelgeving (door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Bekijk het (poster)verslag
Download de presentatie

Werksessie C: Veilige en effectieve aardwarmteprojecten (door DAGO)
Bekijk het verslag
Download de presentatie

Werksessie D: Maatschappelijk draagvlak (door SPG)
Bekijk het verslag

Werksessie E: Innovatie (door EBN)
Bekijk het verslag
Download de presentatie

Werksessie F: Aansluiting op warmtenetten (door SWN)
Bekijk het verslag
Download de presentatie

Plenaire afsluiting: doorkijk 2020/2021 (door masterplan partners DAGO, EBN, SPG en SWN)


 
  • Logos