Creation: Free Design

Green Deal ultradiepe geothermie

De Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, EBN, TNO en zeven consortia gericht op het vergroten van het inzicht in de kansen van geothermie op meer dan vier kilometer diepte.

Enerzijds om de ontwikkeling van ultradiepe geothermie in Nederland in gang te zetten, anderzijds om veiligheid en aandacht voor de omgeving te waarborgen. De consortia zijn: UDG Heerenveen, UDG Leeuwarden, GOUD (Utrecht), UDG Renkum, Geothermie Oost Brabant, UDG Schiedam en UDG Haven Rotterdam. Binnen de Green Deal zijn zeven potentiële pilot projecten geïdentificeerd. Elk project onderzoekt de geschiktheid van de ultradiepe ondergrond in combinatie met de bovengrondse warmtevraag. EBN (projectleider) en TNO brengen hier kennis in. Afhankelijk van de resultaten zullen mogelijk één of meerdere projecten daadwerkelijk starten.
De afspraken tussen de partijen vindt u hier.

Alle projecten zijn gericht op het ontwikkelen van het zogenoemde Dinantien. Deze laag in de ondergrond is het meest kansrijk voor UDG. De play-based portfolio benadering is leidend bij deze ontwikkeling. Dit is het in samenhang exploreren en ontwikkelen van zoveel mogelijk ondergronds potentieel, op een integrale, veilige, lerende en kosteneffectieve manier. Tot en met 2019 voert men een uitgebreid Exploratie Werkprogramma uit, met onder meer gedetailleerd geologisch onderzoek en een risico-inventarisatie. De eerste boring wordt niet eerder verwacht dan 2020.
Binnen het programma vindt uitgebreid geologisch en technisch onderzoek plaats of en zo ja waar en hoe veilige ontwikkeling van UDG mogelijk is. Met behulp van benchmarking zullen best practices worden geïdentificeerd, die dan voor de hele sector beschikbaar komen.