Creation: Free Design

CO2- en aardgasbesparing

In Nederland ligt de gemiddelde jaarproductie per bron op circa 180.000 GJ. De besparing op CO2-emissies bedraagt per project circa 10.000 ton/jaar (5.500.000 m3 aardgas). De besparingscijfers voor het totaal van alle bronnen: (2016)

  • CO2 besparing: 150.000 ton/ jaar
  • Aardgas-besparing: 85.000.000 m3/ jaar

Geothermische systemen hebben een 'energetische terugverdientijd' van enkele maanden: in die periode is de CO2 veroorzaakt door de benodigde staalproductie, het  boren et cetera, terugverdiend door de besparing op fossiele energie (aardgas). 

Aantallen en omvang

Onderstaand vindt u een overzicht van de in Nederland opgewekte geothermische energie (TJ), het aantal projecten, de capaciteit (MW) en de ontwikkeling in de capaciteit (MW).

Production 2016 TJ

Figuur 1: productie van geothermische energie in Nederland.

 

Lees meer...