Creation: Free Design

Productie-optimalisatie

In dit dossier vindt u rapporten en onderzoeken met betrekking tot de productie-optimisatie voor geothermieprojecten.

Verbetering aardwarmteprojecten door gebruik van bestaande brongegevens

De gegevens die routinematig worden verzameld tijdens het boren en de productie van geothermiebronnen bevatten veel informatie die kan worden geanalyseerd om mogelijke productie- of putproblemen te voorkomen of te reduceren. Lees verder.

Specificaties Geologisch Onderzoek

Er is behoefte aan het beter afstemmen van de berekeningswijzen van geologische modellen (resulterende in P90, P50 enzovoorts) voor de diverse aanvragen zoals SDE en Garantiefonds. Lees verder.

Toepassing van boorgatmetingen bij geothermische projecten (well logging)

Well logging, (boorgatmetingen), is belangrijk voor de optimalisatie van de exploitatie van het reservoir, maar ook voor toekomstige exploratie. Well logging is echter ook duur en brengt risico’s met zich mee. Lees verder.

Optimale keuze bebuizing aardwarmte

Kunstof bebuizing (casing) heeft vele voordelen ten opzichten van stalen bebuizing onder andere op het gebied van scaling, corrosie en stromingsweerstand. Kunststof casing is echter nog niet in een Nederlands geothermie project toegepast. Redenen hiervoor zijn o.a. de wet en regelgeving, hogere kosten en onzekerheid over de levensduur van de kunststof bebuizing. Lees verder.

Definitie van ESP ontwerp

Geothermie in Nederland is nog jong en sterk in ontwikkeling, en noodzaakt het ontwikkelen van een integrale visie op goed beheer en onderhoud. Een van de belangrijkste zaken daarbij is het selecteren, plaatse en onderhouden van de productiepomp (ESP). De ervaringen in Parijs, Zuid-Duitsland en Nederland laten zien dat dit soms lastige en kostbare kwesties zijn. Dat leidt tot een negatief imago, productieverlies en hoge kosten. Lees verder.

Verbeterd Hoog-Resolutie geologisch model

Het West Nederland Bekken (WNB) is dé hotspot voor aardwarmtewinning. Echter, de huidige kennis van de ondergrond van het WNB is gebaseerd op verouderde gegevens en interpretaties. De resulterende geologische modellen die aan de basis staan van boringen naar aardwarmte hebben een beperkte resolutie en daardoor een ingebouwde onzekerheid, hetgeen economische en milieu risico’s met zich meebrengt. Lees verder.

Soft stimulation technieken in Trias-zandsteen

De doelstellingen van dit project zijn:
- Vergroten van het begrip van de invloed van breuk-gerelateerde reservoirstromingen en / of neerslag op de injectiviteit en productiviteit in Trias zandsteenformaties. Lees verder.

Overzicht van stimulatietechnieken geothermische putten

In opdracht van de Kennisagenda Aardwarmte heeft IF Technology een uitgebreid kennisdocument geschreven over het stimuleren van diepe geothermieputten. Lees verder.

Verstoppingen in geothermische productieputten

In de huidige praktijk blijkt dat goed producerend geothermiedoubletten na enige tijd geconfronteerd kunnen worden met productiestops als gevolg van ondergrondse problemen. Het is vaak technisch complex om de exacte oorzaak van een productiestop te bepalen. Toch is dit uiteraard van groot belang omdat deze kennis nuttig is in het putontwerp van nieuwe geothermieputten en bij de bedrijfsvoering en verdere optimalisatie van de nieuwe en bestaande putten. Lees verder.