Creation: Free Design

Onderstaand diverse door derden opgestelde rapporten over met name (beheers-)technische aspecten van de geothermie. Het merendeel van de rapporten is opgesteld voor de Kennisagenda Aardwarmte, een samenwerking tussen LTO Glaskracht en het ministerie van Economische Zaken. Die rapporten zijn ook te vinden op www.kasalsenergiebron.nl. Deze documenten zijn vrij te downloaden. Er kunnen desalniettemin geen rechten aan de informatie worden ontleend. Stichting Platform Geothermie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.