Creation: Free Design

Nuttige links

Hoe werkt Aardwarmte?

https://hoewerktaardwarmte.nl/

Voor verdere informatie kunt u onder andere de volgende (deep-) links gebruiken:
www.dago.nu 
www.sodm.nl 
www.nlog.nl 
www.kasalsenergiebron.nl
www.rijksoverheid.nl

, en de sites van de diverse operators en geothermie-gerelateerde ondernemingen in Nederland. (Zie de deelnemerslijst van het Platform)

Voor ondiepere geothermie/bodemenergie:
www.bodemenergienl.nl
www.rvo.nl (ook voor geothermie  & financiële stimulering)

Voor de ontwikkelingen in België:
www.vito.be
www.diepegeothermie.be

Mocht een link niet meer werken, wilt u dat dan aan ons doorgeven?