Creation: Free Design

Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten

Voor de operationalisering van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten is er de Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten.

Het doel van deze leidraad is het creëren van een professionele, gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak voor omgevingsbetrokkenheid door de geothermie initiatiefnemer.

Download de Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten.