Creation: Free Design

Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten.

Download de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten

De gedragscode is bedoeld voor bedrijven die in Nederland aardwarmte (willen) winnen en richt zich tot bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject,de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-en milieuorganisaties. De gedragscode geeft principes voor hoe bedrijven bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten de omgeving betrekken.

Voor de operationalisering van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten is er de Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten.