Creation: Free Design

Drukbezochte themamiddag over financiering en innovatie

pwc logo 9FD465FA39 seeklogoOp vrijdag 29 november organiseerden PwC en het Platform Geothermie in een themabijeenkomst over innovatie en financiering bij geothermie. Het was een druk bezochte middag met een gevarieerd programma.

PwC nam de bezoekers mee in haar visie op innovatie, schaalvergroting en financiering en riep vooral op de lokale uitdagingen voor de lokale overheden te erkennen. Een student van de TU-Delft verdedigde zijn stelling uit zijn afstudeerstage (en bevestigd door de TU) dat seizoensopslag van warmte één van de manieren is om de bedrijfstijd van een (aardwarmte-)bron én om de duurzaamheid van een warmtenet te verbeteren. De Canadese firma Eavor presenteerde hun innovatieve concept van ‘closed loop’ geothermie gebaseerd op convectie en gaf aan nog op zoek te zijn naar een Nederlands project.

Lees meer...

Gedragscode omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten gelanceerd

gedragscodeOp de lustrum viering van DAGO op 28 november is de gedragscode omgevingsbetrokkenheid gelanceerd. Deze gedragscode is tot stand gekomen in samenwerking met 25 publieke en particuliere organisaties, waaronder het platform geothermie.

Lees meer...

Exploratie en ontwikkelplan aardwarmte in de maak

In opdracht van EBN gaan Bureau Berenschot en PanTerra Geoconsultants het Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland maken. Het doel is om met de huidige kennis een actueel overzicht te geven over hoe en waar aardwarmte in Nederland veilig, verantwoord, duurzaam en kosteneffectief kan worden ontwikkeld.

Lees meer...

Geothermieproject LEAN krijgt opsporingsvergunning

opsporingsvergunning LEANENGIE van het geothermieproject LEAN, als onderdeel van Warmtebron Utrecht, heeft een opsporingsvergunning verleend gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Lees meer...

Consultatieverslag gereed voor mijnbouwwet

Het consultatieverslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de mijnbouwwet is gereed. Platform Geothermie heeft hiervoor actief punten aangeleverd in het voorjaar.

Lees meer...

Directiewisseling Hydreco Geomec

Peter OdermattSaskia Hagedoorn, de huidige directeur van Hydreco Geomec, maakt plaats voor Peter Odermatt. Saskia is al lang betrokken bij de geothermie in Nederland, momenteel ook als voorzitter van DAGO en eerder onder andere als lid van de Raad van Toezicht van het Platform Geothermie. Peter is eveneens al lang in (onder andere) de geothermie actief, als adviseur, interim-manager en tot voor kort bij EBN.

Lijnenplan en planning seismisch onderzoek SCAN bekend

planning en lijnenplan scanEBN heeft de planning tm 2021 bekend gemaakt van het seismisch onderzoek voor SCAN. De locaties waar dit onderzoek verder plaats gaat vinden zijn nu vastgelegd in een lijnenplan.

Lees meer...

Stand van zaken Green Deal Ultradiepe Geothermie

UDG seminarOp 1 oktober 2019 was het tweede seminar over de voortgang van de Green Deal Ultradiepe Geothermie. Inmiddels zijn zeven van de twaalf onderzoeken afgerond. In de zes consortia die ultradiepe geothermie in de praktijk onderzoeken is meer kennis en ervaring opgedaan. Lees op de website van EBN de laatste stand van zaken en vervolgstappen van deze Green Deal. https://www.ebn.nl/update-green-deal-udg-ontwikkeling-ultradiepe-geothermie/

Lees meer...

Wist je dat

Lees meer...