Creation: Free Design

Onderzoek naar geothermie haven Rotterdam gaat volgende fase in

Het Ultradiepe Geothermie consortium Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam een opsporingsvergunning heeft gekregen om de kansen voor ultradiepe aardwarmtewinning verder te onderzoeken in het westelijk deel van de Rotterdamse haven.

Lees meer...

EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell treden toe tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden.

Lees meer...

Oproep: Doe ook mee met Green Energy Day! 11 februari 2020

Green Energy Day is de dag waarop de duurzame energie van dat jaar op is. Dit jaar valt Green Energy Day op 11 februari. De NvdE heeft het initiatief genomen om op deze dag te laten zien dat dat zowel bedrijven als burgers nu al bijdragen aan een land dat draait op duurzame energie en dus bijdragen aan het opschuiven van Green Energy Day (elk jaar zal Green Energy Day 10 dagen opschuiven, zodat in 2050 Green Energy Day op 31 december zal vallen).

Lees meer...

Gezocht: TKI partners voor Abrasive Jet Drilling in Geothermie

TNO zoekt voor het open innovatiecentrum geothermie en warmte in Rijswijk naar partners voor de ontwikkeling van een speciale Abrasive Jet Drilling (AJD) technologie. AJD is in het verleden toegepast in de olie en gas industrie en kan gebruikt worden om tegen lage kosten lange horizontale productieputten te boren. AJD maakt daarmee mogelijk de ontwikkeling van geothermische reservoirs rendabel die nu niet rendabel zijn.

Lees meer...

Leidraad Putontwerp Geothermie

DAGO en EBN werken aan een ‘Leidraad Putontwerp Geothermie’. In deze leidraad worden aspecten beschreven en meegenomen die van invloed zijn op de gehele levenscyclus van een aardwarmteput. Het doel is om een leidraad te ontwikkelen die als industriestandaard voor de geothermiesector zal gelden en kan rekenen op een breed draagvlak bij de aardwarmte industrie en zijn stakeholders.

Lees meer...

SCAN onderweg in midden Nederland

Het SCAN seismisch onderzoek is onderweg in midden Nederland. Nadat begin vorig jaar de eerste (test)lijn werd onderzocht tussen Utrecht en Almere ging het seismisch onderzoek in september weer van start. Inmiddels zijn de werkzaamheden op de vierde onderzoekslijn afgerond en zijn deze op de vijfde in volle gang. Ook zijn de eerste (ruwe) resultaten van het seismisch onderzoek van de testlijn en een deel van de herbewerkte data uit midden Nederland nu beschikbaar via NLOG. Naast het winnen van nieuwe en het herbewerken van bestaande data is er naast SCAN altijd meer en lokaal onderzoek nodig voordat een aardwarmteproject kan worden opgestart.

Lees meer...

Regeling SDE voorjaar 2020 bekend

Minister Wiebes heeft op 19 december de regeling voro de SDE+ voor het voorjaar van 2020 bekend gemaakt. Lees de regeling hier. Voor geothermie is de veronderstelling dat de kosten (per MWh) zijn gedaald. En de tareiven omlaag kunnen. Helaas delen we die conclusie (nog) niet...

Gezocht: bureaumanager Platform-bureau (deadline 22 januari)

Een mooie uitdaging om te bouwen aan de verdere groei van de geothermiesector.

Stichting Platform Geothermie groeit in activiteiten en door verdere professionalisering is er ruimte voor groei van het ondersteunende bureau. Daarom zoekt het bestuur een bureaumanager. Een meewerkend voorman/ vrouw met de andere bureaumedewerkers. De bureaumanager is een kartrekker in een sterk veranderende en groeiende geothermie- en energiesector.

Lees meer...

Uitnodiging: Kennisagenda Aardwarmte op 21 januari 2020

U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 21 januari van 14.30 tot 17 uur in het Hortiversum van Zoetermeer. De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken en Klimaat, Glastuinbouw Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Lees meer...