Creation: Free Design

Verslag bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte

Tijdens de bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 21 januari 2020 stonden presentaties van diverse afgeronde onderzoeken op de agenda en een voorschot op de komende kennis- en innovatie Roadmap die wordt uitgezet door EBN.

Lees meer...

Terugblik Congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari

Namens de aardwarmtesector was Stichting Platform Geothermie 23 januari op het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Samen met andere duurzame warmtebronnen was er een stand in het techniek-lab die de 1200 deelnemers van het congres druk bezochten.

Lees meer...

Bijeenkomst DEEP NL op 21 februari

Het DEEP NL onderzoeksprogramma heeft als doel “Gevolgen beter begrijpen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond”. De bijeenkomst op 21 februari is gericht op fundamenteel begrip van diverse ondergrondprocessen. Naast het presenteren van de stand van zaken is een belangrijk doel van de bijeenkomst het achterhalen van de kennisbehoefte van stakeholders. Er zijn dan ook links met het KEM-programma van EZK en de KIRA-onderzoeken. Meer informatie en aanmelding via de link.

EBN en InvestNL willen samenwerken aan warmtesystemen

Op het jaarlijkse energieontbijt van EBN hebben Wouter Bos van InvestNL en Jan Willem van Hoogstraten van EBN bekend gemaakt dat beide partijen de intentie hebben om te gaan samenwerken aan de ontwikkelingen van collectieve warmtesystemen en duurzame warmtenetten.

Lees meer...

Infographic 2020 ‘Energie in Cijfers’ beschikbaar

Minister Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat nam op het energieontbijt van EBN op 21 januari het eerste exemplaar in ontvangst van de juist verschenen Infographic ‘Energie in Cijfers’.

De uitgebreide infographic die zowel op papier als online beschikbaar is geeft inzicht in hoe Nederland er voor staat met de energie en wordt jaarlijks ontwikkeld door EBN.

Naar de infographic 

Nieuwjaarsbericht 2020

Op de drempel van 2020 hebben we deelnemers van het Platform Geothermie en (nauw) betrokkenen een Nieuwjaarsbericht gestuurd om te bedanken voor ieders bijdragen aan het Platform en de ontwikkeling van de geothermiesector.

In het Nieuwjaarsbericht geven we een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2019 en delen we enkele van onze plannen in 2020.

Lees het Nieuwjaarsbericht

Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de start van het wetstraject Warmtewet 2 (dd 20 dec. 2019). In deze brief zet hij uiteen dat, met het oog op de realisatie van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord, een fundamentele aanpassing gewenst is van de regelgeving voor collectieve warmtesystemen.

Zie website Rijksoverheid.nl

Engie neemt Hydreco Geomec over

Energie- en techniekbedrijf Engie heeft Hydreco Geomec overgenomen van drinkwaterbedrijf Brabant Water. Hydreco Geomec is gespecialiseerd in geothermie, en Engie is met de overname marktleider in deze sector. Hydreco Geomec blijft als dochter van Engie in 2020 onder eigen naam actief en in Breda gevestigd. Na 2020 wordt gekeken wat wenselijk is. Er werken circa 25 mensen, en huidig directeur Peter Odermatt blijft aan als directeur.

Lees meer...

Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Om de verduurzamingsopgave de komende jaren te realiseren wordt de inzet van partijen onderling afgestemd in het uitvoeringsoverleg voor de gebouwde omgeving. Het uitvoeringsoverleg is bedoeld om overzicht te houden en elkaar aan te spreken op de uitvoering van de afspraken.

Lees meer...