Creation: Free Design

EBN en InvestNL willen samenwerken aan warmtesystemen

Op het jaarlijkse energieontbijt van EBN hebben Wouter Bos van InvestNL en Jan Willem van Hoogstraten van EBN bekend gemaakt dat beide partijen de intentie hebben om te gaan samenwerken aan de ontwikkelingen van collectieve warmtesystemen en duurzame warmtenetten.

Beide partijen willen hiermee een substantiële bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. Wouter Bos (Invest-NL): “Aardwarmte en warmtenetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een cruciaal onderdeel van de energietransitie. En daarmee van het investeringsbeleid van Invest-NL. Naast het belang van het samenbrengen van bronnen, netten en vraag hebben we de intentie ons te richten op het samenbrengen van de diverse publieke en private partijen.”

“Samen denken we verschil te kunnen maken”, vult Jan Willem van Hoogstraten (EBN) aan. “Door onze gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en van warmtesystemen kunnen we voor de opschaling zorgen die nodig is om de combinatie van warmtenetten en aardwarmte goed van de grond te krijgen. Op termijn kan dit voor een grote bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving zorgen. Aardwarmte is daarin een uitstekend duurzaam alternatief voor aardgas.”

Lees meer