Creation: Free Design

Week van de Aardwarmte

Van 6 t/m 10 december is de Week van de Aardwarmte 2021. Aan de hand van vier thema’s wordt inzicht gegeven in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle events zijn gratis online te volgen.
De week wordt georganiseerd op initiatief van EBN i.s.m. Geothermie Nederland en andere partners.

Lees meer...

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | techniek aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...

Brief aan EZK: aanpassingen Mijnbouwbesluit

In een brief aan de minister van EZK heeft Geothermie Nederland haar zorgen over het voorliggende Mijnbouwbesluit en de rol van EBN onder de aandacht gebracht. In de brief vragen we om aanpassingen in het Mijnbouwbesluit.

Lees meer...

Aparte openstelling SDE voor grootschalige warmteprojecten

‘Een aparte openstelling van de SDE voor grootschalige warmteprojecten in 2022 is een mogelijkheid om de warmtetransitie en geothermie te versnellen’. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, was daarin duidelijk tijdens een gesprek met de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Bolscher: ‘Wat kan en niet kan is een kwestie van politieke wil. Er zijn geen wettelijke beperkingen om niet tot creatieve oplossingen te kunnen komen.’ Dit zijn ook de aandachtspunten die Geothermie Nederland meegeeft aan de Tweede Kamer voor de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer...

'Op weg naar een grotere rol voor geothermie in Nederland'

'Geothermie kan potentieel een grote bijdrage leveren aan de energietransitie, want Nederland is gezegend met een goede ondergrond. Maar hoewel de sector professioneler is geworden, staan we pas aan het bgin van de ontwikkeling. En alle begin is moeilijk. De overheid kan de ontwikkeling van geothermie stimuleren door de regels van het spel te bepalen, en door warmtenettten grootschalig van de grond te krijgen', aldus Jilles van den Beukel in Energeia. 

Lees meer...

Leidraad aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd

In de afgelopen periode heeft Geothermie Nederland best practices verzameld voor het schrijven van een aanvraag. Ook is het omgevingsrecht en diens relatie tot relevante milieuwetgeving uitgezocht. Dit heeft geresulteerd in een leidraad (oktober 2021). De leidraad is door Geothermie Nederland ontwikkeld in nauw overleg met aanvragers (aardwarmte, olie/gas), adviseurs en het bevoegd gezag.

Lees meer...

Wayland Energy heeft zich aangesloten bij Cooperatie Aardwarmte Beheer Nederlan

De samenwerking draagt bij aan een duurzame en veilige aardwarmtewinning. “De opgedane kennis wordt voor 100% gedeeld en daar hebben alle aardwarmte-installaties baat bij”, zegt Willem van der Voort, voorzitter van CABN. Hij is verheugd over de toetreding van Wayland Energy tot ABN. “De kennis van Wayland Energy zorgt voor een nog sterker collectief.”

Lees meer...

Trias Westland springplank voor Warmtesysteem Westland

Er was woensdag 13 oktober jl. volop bedrijvigheid op de aardwarmtelocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk. Trias Westland hield er rondleidingen en er waren talkshows over de toekomst van aardwarmte. Voorzitter Geothermie Nederland Hans Bolscher zat samen aan tafel met Olof van der Gaag van de NVDE om te spreken over de rol van aardwarmte in de energietransitie.

Lees meer...

“Hoe kunnen we geothermie tot grote hoogte laten reiken?”

Geothermie Nederland was uitgenodigd door de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer om te praten over de SDE++. Het gesprek vond plaats op 7 oktober en was live te volgen. Geothermie Nederland vroeg nadrukkelijk om beter passende financiële ondersteuning in de SDE++. En om betere ondersteuning met kaders & vergunningsverlening vanuit de overheid.

Lees meer...