Creation: Free Design

Bezoek het 'Dutch Pavillion' in Offenburg op 5, 6 maart 2020!

Nederlandse toeleveranciers voor aardwarmte manifesteren zich op de GEOTHERM-beurs in Offenburg, onder de titel; 'Are you ready to MEET THE DUTCH ?' Het betreft de voglende bedrijven: Bakker Geothermal Services - Odfjell Well Services - HP Well Screen - Reservoir Group - Norsco Groep - Lubbers Logistics - Dutch Filtration - IOT Holland.

Banner Geotherm

Ontgasser van Bakker Oilfield Supply genomineerd voor de European Innovation Award

07 February 2020
Bakker Oilfield Supply (B.O.S.) competes in the "Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Awards". The newly developed degasser is nominated in the top 5 of innovative products launched in 2019. On the 5th of March the presentation of the innovation award will take place during the Geotherm fair in Offenburg, Germany.

Lees meer...

Drukbezochte expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte

Woensdag 29 januari 2020 bezochten ruim 100 warmteprofessionals de expertmeeting over de voortgang van het Masterplan Aardwarmte dat in 2018 is opgesteld door DAGO, EBN, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerken en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer...

Green Energy Day: testimonial Leon Lankester van AAB

Green Energy Day is de dag dat de duurzame energie die we in Nederland produceren op is. Dit jaar is deze dag op 11 februari. Op de website www.greenenergyday.nl zijn testimonials te lezen van helden die ervoor zorgen dat green energy day elk jaar 10 dagen verschuift.

Lees meer...

Terugblik Congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari

Namens de aardwarmtesector was Stichting Platform Geothermie 23 januari op het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Samen met andere duurzame warmtebronnen was er een stand in het techniek-lab die de 1200 deelnemers van het congres druk bezochten.

Lees meer...

Bijeenkomst DEEP NL op 21 februari

Het DEEP NL onderzoeksprogramma heeft als doel “Gevolgen beter begrijpen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond”. De bijeenkomst op 21 februari is gericht op fundamenteel begrip van diverse ondergrondprocessen. Naast het presenteren van de stand van zaken is een belangrijk doel van de bijeenkomst het achterhalen van de kennisbehoefte van stakeholders. Er zijn dan ook links met het KEM-programma van EZK en de KIRA-onderzoeken. Meer informatie en aanmelding via de link.

EBN en InvestNL willen samenwerken aan warmtesystemen

Op het jaarlijkse energieontbijt van EBN hebben Wouter Bos van InvestNL en Jan Willem van Hoogstraten van EBN bekend gemaakt dat beide partijen de intentie hebben om te gaan samenwerken aan de ontwikkelingen van collectieve warmtesystemen en duurzame warmtenetten.

Lees meer...

Infographic 2020 ‘Energie in Cijfers’ beschikbaar

Minister Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat nam op het energieontbijt van EBN op 21 januari het eerste exemplaar in ontvangst van de juist verschenen Infographic ‘Energie in Cijfers’.

De uitgebreide infographic die zowel op papier als online beschikbaar is geeft inzicht in hoe Nederland er voor staat met de energie en wordt jaarlijks ontwikkeld door EBN.

Naar de infographic 

Nieuwjaarsbericht 2020

Op de drempel van 2020 hebben we deelnemers van het Platform Geothermie en (nauw) betrokkenen een Nieuwjaarsbericht gestuurd om te bedanken voor ieders bijdragen aan het Platform en de ontwikkeling van de geothermiesector.

In het Nieuwjaarsbericht geven we een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2019 en delen we enkele van onze plannen in 2020.

Lees het Nieuwjaarsbericht