Creation: Free Design

3 juli

Deelnemersbijeenkomst Platform Geothermie

Online
De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van het Platform Geothermie vindt plaats op vrijdag 3 juli a.s. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de vorm van een webinar, van 13.30 - 15.30 uur.
Tijdens deze online bijeenkomst spreken we vooral over de beoogde intensievere samenwerking met DAGO.

Lees meer...

7 juli

Webinar WarmingUP 'Verkenning van ondergrondse warmteopslag in Nederland'

Online (14.30 - 15.15 uur)
WarminUP zal in een serie webinars de inhoudelijke onderwerpen en de eerste resultaten van WarmingUP bespreken.
Lees verder

24 - 26 augustus

GeoUtrecht 2020

Utrecht
DGGV (Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Vereinigung; German Geological Society) is proud to organize the GeoUtrecht 2020 Annual Conference & Exhibition under the theme "EARTH – Treasures, Threats, Transitions" to be held on 24–26 August 2020 at the campus of the University of Utrecht in The Netherlands.

Lees verder

7, 8, 9 september

Duurzaam verwarmd beurs

Haarlemmermeer
Duurzaam verwamd is een vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken. Het is de plek voor vakmensen die meer willen weten over de nieuwste en relevante informatie over duurzame verwarming.
Platfrom Geothermie verzorgt op woensdag 9 september van 11.15 - 11.35 uur een inleiding over aardwarmte.
Lees meer

8 - 9 september

EGEC “Drilling Into the Next Decade”

Celle, Germany
Under the theme “Drilling Into the Next Decade” professionals from academia and industry will discuss the future of drilling technology, with a special emphasis on land drilling applications.
Read more

14 en 15 september

IGC Invest Geothermal 2020

Frankfurt
Join the the International Geothermal Investment Conference in Frankfurt/ Main in Germany.
Read more

6 en 7 oktober

Cursus Geothermie

Amersfoort
Wat komt er kijken bij een aardwarmteproject?  Leer van specialisten alles over een eerste haalbaarheidsverkenning, het geologisch onderzoek, vergunningverlening, realisatie en exploitatie, o.l.v. Henny Cornelissen (Well Engineering Partners) en Wouter van Leeuwen (IF Technology). Een nieuwe datum volgt i.v.m. de coronacrisis.

Lees meer

7 - 8 oktober

8th European Geothermal Workshop

Online
The European Geothermal Workshop is a research-focused venue for students, scientists, and industry members to discuss new approaches, methods, and data pertaining to geothermal reservoirs, geothermal energy exploitation, and related topics.
Read more

27 oktober

Energeia Energy Day

Amsterdam
De sector komt samen op de tiende jaarlijkse Energeia Energy Day. Een inspirerende dag met relevante topsprekers, een gevarieerd programma van plenaire bijeenkomsten en verdiepende sessies.
Bekijk de website.

9 - 13 november

Digital German Geothermal Congress 2020

Online
The German Geothermal Association invites geothermal energy experts from science and industry to exchange knowledge and network at the Digital German Geothermal Congress from 9th - 13th November 2020
Read more

24 november

Symposium Bodem Breed

Zeist
Het Symposium Bodem Breed stond gepland voor donderdag 9 april a.s., maar wordt verzet naar 24 november 2020. Deze dag vinden diverse themasessies plaats. Eén van de thema's is 'Energie uit de bodem', waarbij de sessie 'Geothermie en Hoge Temperatuur Opslag (HTO): stap voor stap' ons o.a. leert hoe we de diepe ondergrond van een gemeente zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken voor geothermie. Eén van onze platform-deelnemers, IF Technology, levert een bijdrage aan deze sessie.

Lees meer...

3 december

CO2 Conferentie

Regio Rotterdam
Begin december staat in het teken van de verduurzaming van de industrie en het bereiken van de CO2-doelstellingen.
O.l.v. energie-expert Remco de Boer wordt ingegaan op de klimaatambities en de huidige staat ervan, zowel vanuit de overheid als de industrie zelf

Lees verder