Creation: Free Design

03 december - GEOENVI policy workshop

Het Europees project GEOENVI organiseert 3 december haar eerste policy workshop. GEOENVI richt zich op de rol die geothermie kan spelen in de energievoorziening en richt zich op omgang met stakeholders, best practices, milieuaspecten en het leren van elkaar. Je kunt je registreren via link

22 oktober webinar

georganiseerd door het European Technology and Innovation Platformon Renewable Heating and Cooling met als onderwerp: public consultation in the upcoming geothermal H&C strategic research and innovation agenda. Je kunt deelnemen als je lid bent of het nu worden via link

18 november 2019 - Symposium: The West Netherlands Basin and its potential in the energy transition

De TUDelft organiseert op 18 november aanstaande een geologisch symposium over geothermie.

Kijk voor aanmelding en het programma op de website

1 oktober Symposium UDG

Op dinsdag 1 oktober vindt van 13 tot 18 uur in Tivoli Utrecht het jaarlijkse seminar plaats over de Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG).

Lees meer...

18 november Symposium Geology of the West Netherlands Basin and its role in the energy transition.

Georganiseerd door TU Delft. Klik hier voor meer informatie.

20 en 21 november German Geothermal Congres

Onze oosterburen organiseren hun jaarlijks congres. Nederland is PARTNERLAND, extra interessant dus!. Kijk hier voor meer informatie. 

 

22-25 oktober Handelsmissie IJsland

In opdracht van EZK organiseert Hansa Green Tours een handelsmissie met als onderwerp: verkennen van internationale samenwerking op het gebied van geothermie, warmtedistributie en glastuinbouw. Vind meer informatie hier. 

12 november Technology Track Geothermie

IF Technology organiseert een bijeenkomst voor gemeenten over de verantwoordelijkheden en rollen bij geothermie. Vind meer informatie hier.