Creation: Free Design

12 maart DAP 2019 symposium

Het symposium van dit jaar zal zich richten op de uitdagingen en kansen om stedelijke gebieden van geothermische energie te voorzien.

Lees meer...

Duurzaam Verwarmd van 19 tot 21 maart 2019

Stichting Platform Geothermie is aanwezig op Duurzaam Verwarmd van 19 tot 21 maart 2019. Met de deelname hieraan onderstrepen we de noodzaak voor het ontwikkelen van afnemers voor geothermie. Ofwel warmtenetten, ofwel technieken die geothermie in de bebouwde omgeving mogelijk maken.
Voor meer informatie of aanmelding: http://duurzaamverwarmd.nl/

13 - 16 januari Iceland Green Tour

Geothermie als bron duurzame energie . Meer info via de link.

14 en 15 Februari 2019 GeoTHERM-congres

Congres en vakbeurs in het Duitse Offenberg over ondiepe en diepe geothermie. Hier komen de dynamiek en kwaliteitsstandaarden van geothermie aan bod.

De kaartverkoop is inmiddels gestart.

11-14 juni 2019 European Geothermal Congress in DEN HAAG

Onze Europese koepel EGEC organiseert met ons, BodemenergieNl, DAGO, TNO en EBN als hoofdsponsor het driejaarlijkse EGC. De call for papers is binnenkort. Hier vindt u het persbericht.